Viačeslav Jonušas  
_TOGGLE_TOGGLE
_TOGGLE Главное Меню

_TOGGLE Выберите язык
English Eesti Français Deutsch Latvisks Lietuvių РУССКИЙ Svensk

_TOGGLE Социальные сети
Twitter Facebook Одноклассники g+
visaginas.org

_TOGGLE Donate

Новости › Sutartis 2011 m, vasario 28 d. Nr.2726
SolNet
Profesinio mokymo
S U T A R T I S


2011 m, vasario 28 d. Nr.2726
Visaginas

     Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, kodas 190977915, Festivalio g. 7, Visaginas, (toliau - Profesinio mokymo teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Vytauto Petkūno veikiantis pagal Centro nuostatus, turintis licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą Nr. 003625, išduotą 2010 m. liepos 8 d., viena šalis, prašymą pateikęs asmuo (toliau - Mokinys) Viačeslav Jonušas, 1969-10-07 Parko g. 4-54, Visaginas, kita šalis, ir UAB "Visagino komunalininkas", jm. kodas 155527387, Kosmoso g. 28, Visaginas (toliau - Įmonė), atstovaujama direktoriaus Algimanto Gailiaus, veikianti pagal Įmonės nuostatus , trečia šalis, sudaro šią sutartį (toliau - Sutartis).
     Sutartis sudaryta vadovaujantis Reikalavimais profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 (Žin, 2010, Nr. 44-2141).

I. SUTARTIES DALYKAS

     Praktinis mokymas pagal automatiniu sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio mokymo programą, kodas 440052309.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Profesinio mokymo teikėjas įsipareigoja:
1.1. siųsti Mokinį praktiniam mokymui Įmonėje;
1.2. teikti Mokiniui ir Įmonei metodinę paramą ir užtikrinti Sutarties I skyriuje nurodomos profesinio
mokymo programos ar jos modulio(-ių) reikalavimų, susijusių su praktiniu mokymu, vykdymą;
1.3. _______________________
2. Mokinys įsipareigoja:
2.1. dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose Įmonėje;
2.2. vykdyti praktinio mokymo užduotis;
2.3. negalint atvykti į praktinį mokymą Įmonėje, nedelsiant pranešti Įmonei, nurodant priežastį, o ligos
atveju - pateikti gydytojo pažymą;
2.4. laikytis Įmonės saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų;
2.5. laikytis Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų (nuostatų, vidaus tvarkos ir elgesio
taisyklių ar kt.) nuostatų;
2.6. tausoti Įmonės turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.7._________________________
3. Įmonė įsipareigoja:
3.1. priimti praktiniam mokymui Įmonėje Mokinį, kuris mokosi pagal Sutarties I skyriuje nurodomą
mokymo programą ar jos modulį(-ius);
3.2. užtikrinti Sutarties I skyriuje nurodytoje programoje numatytų praktinio mokymo užduočių ir sąlygų
vykdymą Įmonėje, išugdyti atitinkamas Mokinio kompetencijas;
3.3. pasirašytinai supažindinti Mokinį su Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais (vidaus
tvarkos ir elgesio taisyklėmis ar kt.);
3.4. organizuoti būtinus saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktažus;
3.5. suteikti Mokiniui praktinio mokymo vietą, aprūpinti jį praktinio-gamybinio mokymo užduotimis, šių
užduočių vykdymui reikiama dokumentacija;
3.6. vengti Mokinio atitraukimo nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
3.7. Mokiniui iš patyrusių darbuotojų paskirti praktinio mokymo vadovą;
3.8. užtikrinti Mokinio praktinio mokymo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos
reikalavimams;
3.9. esant reikalui, norminiuose aktuose nustatyta tvarka aprūpinti Mokinį darbo drabužiais ir darbo
avalyne, kitomis individualiosios ir kolektyvinės saugos darbe priemonėmis;
3.10. Mokiniui, savarankiškai atliekančiam jam pavestas funkcijas gaminant prekinę produkciją arba teikiančiam mokamas paslaugas, apmokėti už tai sudarant su juo darbo, paslaugų arba kitą sutartį, priklausomai nuo sutarties objekto ir susiklosčiusių santykių pobūdžio;
3.11. žymėti praktinio mokymo dienyne praktikos pradžią, pabaigą ir eigą; praktiniam mokymui
pasibaigus pateikti jį Profesinio mokymo teikėjui;
3.12. kontroliuoti mokinio praktinio mokymo eigą ir prireikus kartu su Įmonės atsakingais darbuotojais
operatyviai spręsti iškilusias problemas, suteikiant Mokiniui reikalingą pagalbą;
3.13. priimti praktiniam mokymui Įmonėje mokini nuo 2011-02-28 iki 2011-06-10.

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
5. Sutartis keičiama, jei keičiasi šalių įsipareigojimai.
6. Sutartis gali būti nutraukta:
6.1. šalių susitarimu;
6.2. jei šalys nevykdo savo įsipareigojimų, įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų;
6.3. jei Įmonė Mokinio praktiniam mokymui nesuteikia praktinio mokymo vietos pagal Sutarties I
skyriuje nurodomą mokymo programą ar jos modulį(-ius);
6.4. jei Mokinys padaro priverstines pravaikštas arba atlieka nekvalifikuotą darbą.
6.5. Mokiniui šiurkščiai pažeidus Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatus;
6.6. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

IV. BAIGIAMOSOS NUOSTATOS

7. Ginčai dėl Sutarties sąlygų ir šalių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.
8. Sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Šalių adresai ir rekvizitai
Profesinio mokymo teikėjas:
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, kodas 190977915, Festivalio g. 7, Visaginas, tel. 8 386 34186, faksas 8 386 34186, ei. p. adresas vpm@vpm.lt
Mokinys:
Viačeslav Jonušas. 1969-10-07, Parko g. 4-54, Visaginas (Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas) tel. 864572445 , ei. p. adresas
Įmonė:
UAB "Visagino komunalininkas", im. kodas 155527387, Kosmoso g. 28, Visaginas
(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinė (adresas))
tel. 8 (386) 31097, faksas 8 386 31097, ei. p. adresas kosmosas@dkd. ltПомещен: SolNet на 27/10/2013 (6875 прочтений)

"Sutartis 2011 m, vasario 28 d. Nr.2726" | Логин/Создать Аккаунт | 0 комментариев
Порог
Спасибо за проявленный интерес

_TOGGLE Повествующие Линки

_TOGGLE Article Rating
Average Score: 0
Голоса: 0
Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


_TOGGLE опции

_TOGGLE Пользователь

Добро пожаловать Анонимный

Ник
Пароль
Секретный кодСекретный код
Повторить код

Зарегистрировались:
Последний: onedearhot
Сегодня: 0
Вчера: 0
Всего: 14

Посетителей онлайн:
Пользователи: 0
Гости: 194
Всего: 194
Кто Где:
 Гости:
01: Календарь
02: Ads4u
03: Календарь
04: Календарь
05: Ads4u
06: Календарь
07: Главная
08: Календарь
09: Календарь
10: Ads4u
11: Календарь
12: Skelbimai
13: Календарь
14: Attēlu galerija
15: Календарь
16: Календарь
17: Календарь
18: Календарь
19: Ads4u
20: Календарь
21: Объявления
22: Фотогалерея
23: Календарь
24: Календарь
25: Календарь
26: Календарь
27: Календарь
28: Skelbimai
29: Календарь
30: Объявления
31: Календарь
32: Календарь
33: Календарь
34: Календарь
35: Календарь
36: Календарь
37: Календарь
38: Фотогалерея
39: Календарь
40: Всему
41: Календарь
42: Календарь
43: Календарь
44: Ads4u
45: Календарь
46: Календарь
47: Skelbimai
48: Календарь
49: Календарь
50: Календарь
51: Календарь
52: Новости
53: Календарь
54: Календарь
55: Форумы
56: Календарь
57: Fotogalleri
58: Календарь
59: Календарь
60: Skelbimai
61: Календарь
62: Календарь
63: Календарь
64: Календарь
65: Календарь
66: Календарь
67: Календарь
68: Календарь
69: Bildergalerie
70: Календарь
71: Главная
72: Ads4u
73: Календарь
74: Объявления
75: Календарь
76: Календарь
77: Календарь
78: Календарь
79: Календарь
80: Календарь
81: Календарь
82: Календарь
83: Forum
84: Foto galerija
85: Календарь
86: Календарь
87: Календарь
88: Attēlu galerija
89: Rakstu arhīvs
90: Календарь
91: Календарь
92: Ads4u
93: Календарь
94: Архив новостей
95: Календарь
96: Skelbimai
97: Календарь
98: Календарь
99: Ads4u
100: Календарь
101: Объявления
102: Ads4u
103: Календарь
104: Календарь
105: Календарь
106: Календарь
107: Календарь
108: Календарь
109: Календарь
110: Календарь
111: Календарь
112: Galerie photos
113: Календарь
114: Календарь
115: Календарь
116: Календарь
117: Фотогалерея
118: Ads4u
119: Календарь
120: Календарь
121: Календарь
122: Календарь
123: Календарь
124: Календарь
125: Ads4u
126: Календарь
127: Календарь
128: Календарь
129: Календарь
130: Календарь
131: Attēlu galerija
132: Ads4u
133: Календарь
134: Skelbimai
135: Skelbimai
136: Календарь
137: Календарь
138: Attēlu galerija
139: Календарь
140: Календарь
141: Календарь
142: Календарь
143: Календарь
144: Ads4u
145: Календарь
146: Главная
147: Объявления
148: Ads4u
149: Ads4u
150: Календарь
151: Календарь
152: Календарь
153: Главная
154: Календарь
155: Календарь
156: Календарь
157: Календарь
158: Главная
159: Календарь
160: Календарь
161: Ads4u
162: Календарь
163: Календарь
164: Календарь
165: Календарь
166: Главная
167: Фотогалерея
168: Календарь
169: Календарь
170: Ads4u
171: Календарь
172: Ads4u
173: Календарь
174: Календарь
175: Календарь
176: Календарь
177: Календарь
178: Календарь
179: Календарь
180: Statistiques
181: Календарь
182: Календарь
183: Календарь
184: Ads4u
185: Календарь
186: Ads4u
187: Календарь
188: Ads4u
189: Главная
190: Календарь
191: Календарь
192: Календарь
193: Календарь
194: Ads4u

Персонал Онлайн:

Весь Персонал в Оффлайн

_TOGGLE Опросы
Кто вообще может решать какой из TV мне смотреть?
Результаты :: Голосования

Голоса: 11
Комментарии: 0

_TOGGLE Coppermine Stats
coppermine
 Альбомы: 15
 Изображения: 560
  · Views: 79345
  · Votes: 5
  · Comments: 0

_TOGGLE Button LinksThe logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners
We are not responsible for comments posted by our users, as they are the property of the poster
Dating My Topsites List
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy