Viačeslav Jonušas  
_TOGGLE_TOGGLE
_TOGGLE Главное Меню

_TOGGLE Выберите язык
English Eesti Français Deutsch Latvisks Lietuvių РУССКИЙ Svensk

_TOGGLE Социальные сети
Twitter Facebook Одноклассники g+
visaginas.org

_TOGGLE Donate

Новости › BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE Nr. 49-1-00208-11
SolNet
     Šioje baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00208-11:

     2011-04-15 Utenos apskrities VPK Visagino PK įvykių registro išrašo matyti, kad 2011-04-15 13.12 val. telefonu Viačeslavas Jonušas pranešė, kad sodo sklype Nr. 29, esančio „Statybininkas" („Pavasaris") šeimininkauja kiti asmenys. Į vietą išvyko Visagino PK VTS PP tyrėjas M. Tretjakov. (b.b.l.37-40)
     Liudytojo Maksimo Tretjakovo (Maksim Tretjakov) parodymais, kad dirba apylinkės inspektoriumi. 2011-04-15 apie 13.16 vai. iš OVP gavo pranešimą, kad sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris", reikalinga policijos pagalba. Minėtą dieną budėjo operatyvinės grupės sudėtyje, kadangi policijos pagalbos reikėjo sodo sklype išvyko į vietą. Atvykęs į vietą, sodo sklype, rado vyrą, nustačius asmenybę paaiškėjo, kad tai Viačeslavas Jonušas ir moterį, Nadežda Osovskaja. Viačeslavas Jonušas paaiškino, kad jis kvietė policija, dėl to, kad moteris t.y. Nadežda Osovskaja neteisėtai užėmė sodo sklypą. N. Osovskaja su savimi patvirtinančių dokumentų neturėjo. Kadangi minėti asmenys su savimi dokumentų neturėjo jiems buvo nurodyta atvykti į Visagino policijos komisariatą darbo dieną, pirmadienį t.y. 2011-04-18. Minėti asmenys atvyko pas savo t.y. sodų bendrijos „Pavasaris" A masyvo apylinkės inspektorių R. Čižauską. Apie įvykio aplinkybes daugiau nieko paaiškinti negali, nes nežino (b.b.l. 41).
     2011-04-16 į Visagino PK atėjo Nadežda Osovskaja ir melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") sumušė ją ir padarė didelę materialinę žalą.
     - Prokurorė Renata Blaškauskienė melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sumušė Nadeždą Osovskają ir padarė didelę materialinę žalą. Taip pat prokurorė R. Blaškauskienė trauktina atsakomybėn ir už šmeižtą, kur ji rašė, kad Viačeslavas Jonušas nesimoko ir nedirba. Tačiau dokumentai patvirtina, kad V. Jonušas tuo laiku buvo studentas ir atliko gamybinę praktiką UAB „Visagino komunalininkas", po ko sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo diplomą.
     2011-04-18 į Visagino PK atejo Zoja Jonušienė ir Viačeslav Jonušas kaip ir praše Maksim Tretjakov 2011-04-15, bet N. Osovskoja ne atejo į Visagino PK nuroditu laiku. Apylinkės inspektorius R. Čižauskas jems paaiškino kad 2011-04-16 (buvo šeštadienis) į Visagino PK atėjo Nadežda Osovskaja ir kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") ją sumušė ir padarė didelę materialinę žalą.
     2011-04-27 Utenos apskrities VPK Visagino PK pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00208-11, dėl savavaldžiavimo (b.b.1.1).
     2011-05-17 asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad Nadeždai Osovskajai atpažinimui buvo pateikti trys asmenys. N. Osovskaja atpažino Viačeslavą Jonušą, kaip asmenį, kuris 2011-04-16 atėjęs į jos sodo sklypą reikalavo, kad ji jį atlaisvintų ir paliktų jam (b.b.1.29-32). Atpažinimas, kurį atliko tyrėja Marytė Skukauskaitė, įrodo tardytojos nekompetentingumą, ir tai viskas, nes atpažinimas buvo atliktas 2011 m. gegužės 17 d. po to, kai mes su Nadežda Osovskaja balandžio 15 d. ginčijomės policijos darbuotojo akivaizdoje dėl nuosavybės teisės. Paskui jau 2011 m. balandžio 18 d. policijos nuovados kabinete mes pakartotinai ginčijomės su Osovskaja dėl nuosavybės teisės. Atpažinimas buvo atliktas praėjus daugiau nei mėnesiui, iki kaltinimo pateikimo, nedalyvaujant advokatui. O atpažinimo metu šalia V. Jonušo sėdėjo du sulaikytieji dėl administracinių teisės pažeidimų, neturintys jokių išorės panašumų su manimi, būtent vienas buvo storas ir plikas, kurio svoris dukart viršijo mano svorį, o kitas buvo dukart jaunesnis už mane. Kokiu tikslu buvo atliktas tas atpažinimas, ir ką jis gali įrodyti, žino tik prokuratūra ir tyrėja, bet jau kitą dieną 2011 m. gegužės 18 d. V Jonušui buvo pateiktas kaltinimas, kad V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") sumušė N. Osovskaja ir padarė didelę materialinę žalą.
     2011-05-18 Viačeslavui Jonušui pasirašytinai įteiktas pirmas pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d.
          Viačeslavui Jonušui 2011-05-23 paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b.b.l.54). 2011-05-20 Vičeslav Jonušas paraše pareiškimą Nr. A2-45 prokuratūrai, prašydamas patikrinti ir pranešti, kuo rėmėsi tyrėja Marytė Skukauskaitė 2011 m. gegužės 18 d., kai ji savo kabinete atėmė iš jo pasą ir sugrąžino jį praėjus parai 2011 m. gegužės 19 d. Atsakymo į pareiškimą Nr. A2-45 ne gavom iki šiol, bet prokurorės reakcija buvo greita, ir jau 2011-05-23 V. Jonušuj neteisėtai paskyrė kardomąją priemonę - registruotis policijoje kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 10 vai. ryto. Tą sprendimą apskundžiau, ir 2011-06-20 prokurorė Renata Blaškauskienė pakeitė kardomąją priemonę. Kardomoji priemonė pateisinama melagingais teiginiais, tokiais kaip, kad Vičeslav Jonušas neva 2011 m. balandžio 16 d. buvo atvažiavęs į žemės sklypą, bet šį melą paneigia policijos pareigūno parodymai ir kitos medžiagos byloje, nurodančios į tai, kad balandžio 16 d. jo žemės sklype nebuvo , ir viskas, kas aprašoma 16 d. apie V. Jonušo neturi nieko bendro su jį. Taip pat prokurorė Renata Blaškauskienė savo nutarime 2011-06-20 Nr.R5-1612 meluoja, nurodydama, kad jis nemokasi ir nedirba. Šiuos melagingus teiginius paneigia diplomas Nr.098682 ir jis buvo studentas iki 2011 m. birželio 30 d. UAB „DKD" sutartis nr. 0NB-1758A ir Profesinio mokymo sutartis Nr.2726 su UAB „Visagino komunalininkas" paneigia melagingus prokurorės Renatos Blaškauskienės teiginius apie tai, kad jis neva nedirba.
     Apie melagingus prokuroro Aliuso Juodviršis teiginius. (Nutartis 2011-06-27 Nr. R5-1659(1.9)). Prokuroras Alius Jodviršis nustatė, kad 2011-04-14 sodų bendrijoje įviko konfliktas, bet tai yra tik jo melagingi teiginiai, kadangi 2011 m. balandžio 14 d. Aš, Viačeslav Jonušas, nebuvau sodų bendrijoje, ir viskas, kas aprašo prokuroras Alius Jodviršis, neturi nieko bendro su manimi.
     Apie melagingus tyrėjos Larisos Melničiuk teiginius. (Nutarimas 2011-05-20) Tai, kad sodo namelį Nadežda Osovskaja pradėjo statyti 1999 metais, yra melas, kadangi mes turime dokumentus, patvirtinančius, kad mes pradėjome statyti jį 1984 metais pagal projektą C-25-2/82/ ir leidimą statybai Nr.185, o baigėme statybą 1986 metais, ir po to daug metų drausdavome jį, apie ką liudija draudimo dokumentai.
     Apie melagingus teisėjo Vaido Vasiliauskaus teiginius. (Nutartis 2011-07-27 dėl Z. Jonušienės, Nutartis 2011-07-27 dėl kardomąją priemonę). Savo nutarimuose teisėjas rėmėsi išskirtinai melagingais tyrėjos Larisos Melničiuk teiginiais, melagingais prokurorės Renatos Blaškauskienės teiginiais ir melagingais prokuroro Aliuso Juodviršis teiginiais. Be to, jis nurodo į neva Osovskajos turimą pirkimo-pardavimo sutartį, bet šį melą paneigia pačios Osovskajos parodymai, kurios 2011-09-06 ji davė dėl baudžiamosios bylos Nr. 1-147-758/2011 teismo salėje, kad ji neturi ir niekada neturėjo pirkimo-pardavimo sutarties. Mūsų žemės sklypą ji gavo mainais į garažą su Valerijumi Keda (b.b.l. 24-26), ir tai darydami, jie nesudarė jokios mainų sutarties.

     
     2011-08-04 Nukentėjusiosios Nadeždos Osovskajos parodymais, kad 2011-04-15 apie 13.00 vai. buvo savo sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris". Nurodytu laiku į sodą atėjo nepažįstamas vyras, kurį tą dieną matė pirmą kartą, kurios nei vardo, nei pavardės nenurodė. Paskui atvažiavo policijos pareigūnai, kuriems minėtas vyras pasakė, kad ji neteisėtai gyvena sode. Minėtas vyras policininkams parodė, kažkokius dokumentus. Policininkas jiems nurodė 2011-04-18 ateiti į policijos komisariatą su dokumentais. Kitą dieną 2011-04-16 ji nuėjo į policijos komisariatą, kur buvo ir minėtas vyras (V. Jonušo policijos komisariate 2011-04-16 nebuvo). Paaiškino kad ji savo garažą pakeitė į minėtą sodo sklypą. Vėliau sužinojo, kad tas vyras yra sūnus tos moters, kuriai kažkada priklausė sodas. Tačiau pati asmeniškai, nei su ta moterimi, nei su jos sūnumi nėra pažįstama, jokių santykių niekada su jais nepalaikė. Sodo sklypą pirko iš kito asmens t.y. ne minėto vyro motinos, o keitėsi su Valerijumi Keda. Dėl suduotų smūgių sužalojimų nepatyrė, dėl to į medikus nesikreipė (b.b.l. 24-26).
     Liudytojos Zojos Jonušienės parodymais, 1984 metais gavo sodo sklypą, esantį Visagino miesto sodų bendrijoje „Pavasaris" A-29, kuriame pasistatė sodo namelį. Visą tą laiką sodo nameliu ir sklypu naudojausi ji ir jos šeima, o būtent vyras Apolinaras Jonušas ir sūnus Viačeslavas Jonušas. Pagal dokumentus nuosavybės teisę sodo sklypas ir namelis priklauso jai. 1994 rugsėjo mėnesį, datos tikslios nežino, iki pietų pas ja atėjo trys nepažįstami vyrai, kuriuos matė pirmą kartą. Vyrai pasakė, kad išeitų iš šio sodo namelio ir jį paliktų. Jei ne jie nuskandins šulinyje, kuris yra sodo sklype. Dar jie atėmė raktus nuo sodo namelio. Minėti vyrai reikalavo dokumentų patvirtinančių nuosavybės teisę į minėtą sodo sklypą. Jiems paaiškino, kad dokumentų neturi. Vyrų grasinimai atrodė realūs, nes jie reikalavo dokumentų. Dar minėti vyrai pasakė, kad jei jie išgirs tokias kalbas, kad sodą palikau, nes atėję vyrai reikalavo, jie pasigaus laiptinėje. Suprato, kad jie nejuokauja, dėl to paliko sodo sklypą, nes matė, kad jų ketinimai jos atžvilgiu rimti ir jie tikrai gali susidoroti su ja. 2011-04-15 sūnus vienas nuėjo į sodo sklypą pasižiūrėti kokios būklės sodas. Vakare sūnus grįžo namo ir papasakojo, kad nuėjęs į sodą jame rado moterį, kurios pavardė Osovskaja. Dėl to, jis iškvietė policiją, kadangi tas sodas priklauso jiems, o svetima moteris jame šeimininkauja. Jis dar paaiškino, kad atvažiavę policijos pareigūnas jiems nurodė 2011-04-18 atvykti į Visagino PK. Sodo niekam ji nepardavė, kaip ir iš ko jį pirko Osovskaja nežino (b.b.l. 42-43).
     Liudytojos Alfinos Kirovos parodymais, kad ji kartu su vyru Andrejumi Kirovu turi sodą „Pavasaris" A-26. 2011-04-16 iš sodo grįžęs vyras sakė, kad pas sodo kaimynę Nadežda, atėjo kažkoks vyras, kuris sukėlė konfliktą. Dėl ko, jis konfliktavo su kaimyne Nadežda nežino, nes pati ten nebuvo ir nieko nematė (b.b.1.44).
     Viačeslavo Jonušo parodymais, kad kad mama turi sodo sklypą, kuriame kartu 1986 metais pastatė sodo namelį. Paskutinį kartą sode buvo 1986 metais, nes po to išvažiavo į Rusiją studijuoti. 2011-04-15 nuėjo į minėtą sklypą pasižiūrėti, kokios būklės yra sodas. Atėjęs į sodo sklypą paskambino į policiją, kad atvyktų į sklypą. Užėjo į namelį ir paklausė, kas Čia šeimininkauja. Iš namelio išėjo moteris, kurios paklausė, kokiu pagrindu jį atsirado jo sodo namelyje ir ką jame veikia. Moteris pasakė, kad sodo namelis yra jos, nes jinai jį pasistatė. Po to, ji sakė, kad garažą pakeitė į šį sodo sklypą, dėl to namelis yra jos. Jis jai aiškino, kad sodo namelis yra jo, nes kartu su savo tėvais jį pastatė. Ginčijosi žodžiais, už jokių atlapų jos netampė ir jos nemušė. Po kurio laiko, maždaug po 10 minučių atvažiavo policija. Atvažiavus policijos pareigūnams aiškinosi įrodinėdami savo tiesas. Jis turėjo leidimą namelio statybai (kopija), proektas C-25-2/82/(kopija), o minėta moteris, kaip nustatė atvykę pareigūnai N. Osavskaja su savimi jokių dokumentų neturėjo. Pareigūnas paaiškino, kad situacija yra sudėtinga ir todėl nurodė, kad pirmadienį, nes 2011-04-15 buvo penktadienis, ateitų į policijos komisariatą. Išvažiavo iš sodo sklypo ir daugiau jame nebuvo. Nurodytą dieną atvyko į PK. Jokių smūgių N. Osovskajai nesudavė, jos už atlapų nelaikė. Kodėl jinai teigia, kad jai sudavė ir tampė už atlapų nežino ir to pasakyti negali. Žino, kad minėtas sodo sklypas priklauso mamai, ką jame veikia N.Osovskaja nežino. Į sodo sklypą atvykus policijos pareigūnams N. Osovskaja dėl jo elgesio nusiskundimų neturėjo, ji policininkams nesakė, kad ją mušė ir tampė už atlapų (b.b.l.50;52).
     Galutinis pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d., Viačeslavui Jonušui pasirašytinai įteiktas 2011-08-09 (b.b.l. 51), jis kaltu neprisipažino (b.b.l. 50; 52).

     Kita baudžiamosios bylos medžiaga:

обвинение первое Скукаускайте, Блашкаускене
паспорт
отказ Регинене
Ращинскас в столбик и все его бредни
Бугда
Вильнюс
Цесюнас
Верховный

     Viačeslavas Jonušas nėra baustas administracine tvarka (b.b.1.75).
     Viačeslavas Jonušas nėra įrašytas į psichiatrinę ar narkologinę įskaitą (b.b.l. 72).
     Viačeslavas Jonušas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 140 str. nustatyta tvarka laikinai sulaikytas nebuvo.
     Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: nėra.
     Proceso išlaidų nėra.
     Laikinas nuosavybės teisių apribojimas nėra taikytas.

     Baudžiamojoje byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad Viačeslavas Jonušas padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 218-220 str., 224 str., 226 str. reikalavimais, byla perduotina Visagino miesto apylinkės teismui.


2013-10-18 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪRA ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIUS (NUTARIMAS ATSISAKYTI PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ) - prokuroras Robertas Diksa.

2013-11-05 NUTARTIS PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS - Teisėja Gražina Kazilionienė.


Помещен: SolNet на 25/10/2013 (6537 прочтений)

"BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE Nr. 49-1-00208-11" | Логин/Создать Аккаунт | 0 комментариев
Порог
Спасибо за проявленный интерес

_TOGGLE Повествующие Линки

_TOGGLE Article Rating
Average Score: 0
Голоса: 0
Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


_TOGGLE опции

_TOGGLE Пользователь

Добро пожаловать Анонимный

Ник
Пароль
Секретный кодСекретный код
Повторить код

Зарегистрировались:
Последний: onedearhot
Сегодня: 0
Вчера: 0
Всего: 14

Посетителей онлайн:
Пользователи: 0
Гости: 245
Всего: 245
Кто Где:
 Гости:
01: Календарь
02: Календарь
03: Ads4u
04: Ads4u
05: Календарь
06: Календарь
07: Календарь
08: Календарь
09: Календарь
10: Календарь
11: Календарь
12: Календарь
13: Календарь
14: Календарь
15: Календарь
16: Календарь
17: Календарь
18: Photo Gallery
19: Календарь
20: Ads4u
21: Календарь
22: Календарь
23: Statistika
24: Календарь
25: Главная
26: Skelbimai
27: Календарь
28: Календарь
29: Календарь
30: Календарь
31: Календарь
32: Ads4u
33: Ads4u
34: Календарь
35: Календарь
36: Календарь
37: Календарь
38: Календарь
39: Календарь
40: Календарь
41: Календарь
42: Календарь
43: Ads4u
44: Календарь
45: Календарь
46: Календарь
47: Fotogalleri
48: Календарь
49: Календарь
50: Календарь
51: Календарь
52: Ads4u
53: Календарь
54: Календарь
55: Календарь
56: Календарь
57: Календарь
58: Skelbimai
59: Календарь
60: Календарь
61: Новости
62: Объявления
63: Календарь
64: Календарь
65: Календарь
66: Календарь
67: Календарь
68: Календарь
69: Календарь
70: Календарь
71: Statistika
72: Календарь
73: Календарь
74: Календарь
75: Календарь
76: Календарь
77: Ads4u
78: Календарь
79: Календарь
80: Galerie photos
81: Календарь
82: Календарь
83: Календарь
84: Календарь
85: Фотогалерея
86: Ads4u
87: Календарь
88: Ads4u
89: Календарь
90: Fotogalleri
91: Ads4u
92: Ads4u
93: Календарь
94: Календарь
95: Календарь
96: Календарь
97: Календарь
98: Календарь
99: Календарь
100: Календарь
101: Ads4u
102: Календарь
103: Календарь
104: Календарь
105: Календарь
106: Календарь
107: Календарь
108: Календарь
109: Календарь
110: Главная
111: Календарь
112: Ads4u
113: Календарь
114: Календарь
115: Календарь
116: Ads4u
117: Календарь
118: Календарь
119: Календарь
120: Ads4u
121: Календарь
122: Календарь
123: Календарь
124: Galerii
125: Календарь
126: Ads4u
127: Главная
128: Календарь
129: Календарь
130: Ads4u
131: Календарь
132: Foto galerija
133: Календарь
134: Объявления
135: Календарь
136: Календарь
137: Календарь
138: Skelbimai
139: Календарь
140: Главная
141: Календарь
142: Календарь
143: Календарь
144: Календарь
145: Календарь
146: Календарь
147: Календарь
148: Ads4u
149: Календарь
150: Объявления
151: Главная
152: Ads4u
153: Календарь
154: Ads4u
155: Календарь
156: Календарь
157: Ads4u
158: Календарь
159: Ads4u
160: Ads4u
161: Galerii
162: Фотогалерея
163: Календарь
164: Календарь
165: Календарь
166: Объявления
167: Календарь
168: Календарь
169: Календарь
170: Календарь
171: Календарь
172: Календарь
173: Календарь
174: Календарь
175: Календарь
176: Календарь
177: Календарь
178: Ads4u
179: Календарь
180: Календарь
181: Календарь
182: Календарь
183: Календарь
184: Ads4u
185: Bildergalerie
186: Календарь
187: Объявления
188: Календарь
189: Календарь
190: Календарь
191: Top 10
192: Календарь
193: Rakstu arhīvs
194: Объявления
195: Календарь
196: Календарь
197: Календарь
198: Календарь
199: Календарь
200: Ads4u
201: Календарь
202: Календарь
203: Календарь
204: Календарь
205: Календарь
206: Ads4u
207: Календарь
208: Календарь
209: Календарь
210: Ads4u
211: Календарь
212: Календарь
213: Календарь
214: Календарь
215: Календарь
216: Календарь
217: Bildergalerie
218: Galerii
219: Календарь
220: Календарь
221: Объявления
222: Ads4u
223: Календарь
224: Календарь
225: Календарь
226: Ads4u
227: Календарь
228: Календарь
229: Календарь
230: Главная
231: Календарь
232: Статистика
233: Календарь
234: Photo Gallery
235: Ads4u
236: Календарь
237: Календарь
238: Календарь
239: Календарь
240: Календарь
241: Календарь
242: Календарь
243: Contact Us
244: Ads4u
245: Календарь

Персонал Онлайн:

Весь Персонал в Оффлайн

_TOGGLE Опросы
Кто вообще может решать какой из TV мне смотреть?
Результаты :: Голосования

Голоса: 11
Комментарии: 0

_TOGGLE Coppermine Stats
coppermine
 Альбомы: 15
 Изображения: 560
  · Views: 82697
  · Votes: 5
  · Comments: 0

_TOGGLE Button LinksThe logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners
We are not responsible for comments posted by our users, as they are the property of the poster
Dating My Topsites List
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy