Viačeslav Jonušas WebCams at www.visaginas.orgAukstaitijaWeb-camsWebmailSMSSMS
_TOGGLE_TOGGLE
_TOGGLE Главное Меню

_TOGGLE Выберите язык
English Eesti Français Deutsch Latvisks Lietuvių РУССКИЙ Svensk

_TOGGLE Dating / Знакомства

_TOGGLE WebCams

_TOGGLE Internet в Висагинасе

_TOGGLE Donate

Новости › Prokuroras Robertas Diksa Nr. S-35116
Dating

PROKURATŪRA
PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪRA
ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS
TYRIMO SKYRIUS

NUTARIMAS ATSISAKYTI
PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ
2013 m. spalio 18 d.
Panevėžys

     Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Robertas Diksa, susipažinęs su Zojos Jonušienės ir Viačeslav Jonušo skundu,-

n u s t a t ė:

     Panevėžio apygardos prokuratūroje, persiųstas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, buvo gautas Zojos Jonušienė ir Viačeslav Jonušo skundas. Pareiškėjai skundu prašo iškelti baudžiamąją bylą dėl neteisėto atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl Valerijaus Kedos įvykdyto sukčiavimo fakto. Taip pat pradėti ikiteisminį tyrimą Nadeždos Osovskajos atžvilgiu, kuri neturėdama dokumentų įsigudrino 2006 metais persiforminti pareiškėjų vasarnamį „Statybininkas 29A" („Stroitel 29A") sau kaip „Pavasaris 29A". Taip pat pradėti ikiteisminį tyrimą sodų bendrijų „Statybininkas 29A" („Stroitel 29A") ir „Pavasaris 29A" pirmininko Vladimiro Goliankino atžvilgiu, kuris išbraukdavo Zoją Jonušienę ir įrašydavo vietoje jos Nadeždą Osovskają, taip klastojo dokumentus, apie ką pasakojo teisme N. Osovskaja. Tai pat pradėti ikiteisminį tyrimą prokurorų Renatos Blaškauskienės ir Mindaugo Rašinsko atžvilgiu. Savo skunde pareiškėjai nurodo, kad Valerijus Keda, iškeitė jiems priklausantį vasarnamį į garažą su Nadežda Osovskaja, tai yra įvykdė sukčiavimą, nes daryti tokį keitimą jis neturėjo jokios teisės. Sodų bendrijos „Statybininkas 29A" („Stroitel 29A") pirmininkas Vladimiras Goliankinas, klastodamas dokumentus, leido Nadeždai Osovskajai neteisėtai naudotis pareiškėjų vasarnamiu po to, kai Osovskaja išsikeitė su Valerijumi Kedu jų vasarnamį į garažą. Apsikeisdami jie keitimo sutarties nesudarė, pirkimo - pardavimo sutarties jie taip pat neturi. Šias aplinkybes patvirtina Nadeždos Osovskajos parodymai baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-1-00208-11 (24-26 lapai), kad ji gavo jų vasarnamį keičiant su Valerijumi Keda į garažą. Prokurorė Renata Blaškauskienė melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sumušė Nadeždą Osovskają ir padarė didelę materialinę žalą. Taip pat prokurorė R. Blaškauskienė trauktina atsakomybėn ir už šmeižtą, kur ji rašė, kad Viačeslavas Jonušas nesimoko ir nedirba. Tačiau dokumentai patvirtina, kad V. Jonušas tuo laiku buvo studentas ir atliko gamybinę praktiką UAB „Visagino komunalininkas", po ko sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo diplomą. Be to, pagal melagingą prokurorės Renatos Blaškauskienės kaltinimą teisėjas Vaidas Vasiliauskas pripažino kaltinamąjį V. Jonušą kaltu pagal 294 str. 2 d. ir paskyrė kardomąją priemonę vaikščioti į policiją atsižymėti. Dėl to įtariamasis daugiau nei metus privalėjo vaikščioti į policiją atsižymėti pagal melagingą kaltinimą. Prokurorė Renata Blaškauskienė kalta ir tuo, kad, neapklausdama Valerijaus Kedos ir sodų bendrijų „Statybininkas" („Stroitel 29A") ir „Pavasaris 29A" pirmininko V. Goliankino ne kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ir tokiu būdu jiems leido tęsti daryti nusikalstamą veiką, o būtent, klastojant dokumentus, performinti „Statybininkas 29A" („Stroitel 29A") ir „Pavasaris 29A" vasarnamių sklypus, bet jau pašaliniams asmenims, tai yra jiems priklausantį vasarnamį įformino N. Osovskajos vardu ir taip pasisavino sklypą su visais statiniais ir turtu, buvusiu vasarnamyje. Prokuroras Mindaugas Rašinskas 2013 metų birželį eilinį kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą (2013-05-17 Nr. S-17220 kopija), ir jis įžūliai meluoja, kad jau anksčiau dėl Valerijaus Kedos jų vasarnamio keitimo į garažą su Nadežda Osovskaja buvo atlikti patikrinimai, tačiau kas ir kada atliko patikrinimus nenurodo bei su medžiaga susipažinti neleidžia.
     Skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.

     LR BPK 168 straipsnio (Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą) 1 dalyje nurodyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais - ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas - ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtas sprendimas skundžiamas šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. Skundai gali būti paduodami per septynias dienas nuo nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos. Turintys teisę paduoti skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę prašyti turinčio įgaliojimus nagrinėti skundą prokuroro arba ikiteisminio tyrimo teisėjo atnaujinti praleistą terminą. Prašymas atnaujinti minėtą terminą negali būti paduodamas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams po skundžiamo sprendimo priėmimo.
     Iš skundo turinio ir prie skundo pridėtų dokumentų matyti, kad esminis pareiškėjų argumentas dėl ko reikia pradėti ikiteisminį tyrimą Valerijaus Kedos, Nadeždos Osovskajos, Vladimiro Goliankino bei prokurorų Renatos Blaškauskienės ir Mindaugo Rašinsko atžvilgiu yra tas, kad pareiškėjai nesutinka su anksčiau priimtais prokurorų sprendimais atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl ginčijamo sodo sklypo bei nesutinka su 2011-10-20 priimtu Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kuriuo Viačeslav Jonušas buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 294 str. 2 d., ir mano, kad Viačeslav Jonušas nuteistas remiantis melagingais kaltinimais.
     Pagal baudžiamojo proceso įstatymą byloje surinktus įrodymus patikrina bei įvertina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę iš naujo vertinti pirmosios instancijos teismo vertintus įrodymus ir padaryti kitokias išvadas, taip pat nuosprendį grįsti naujais įrodymais. Nagrinėdamas bylą, šis teismas turi ypač atidžiai patikrinti nuosprendžio pagrįstumą: ar teismo išvadas patvirtina įrodymai, išnagrinėti teisiamajame posėdyje, ar teismas atsižvelgė į visas bylos aplinkybes, galinčias paveikti teismo išvadas, ar teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų pakanka teismo išvadoms padaryti, ar įrodymai yra teisingai įvertinti ir pan. (kasacinė byla Nr. 2K-7-629/2006). Kartu pažymėtina, kad teismo baigiamasis aktas gali būti grindžiamas tik patikimais įrodymais, kurie tokiais pripažįstami, išanalizavus jų gavimo tvarką, patikrinus juos BPK nustatytais veiksmais ir palyginus su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, kad svarbi įrodymų vertinimo sąlyga yra ta, kad turi būti vertinamas ne kiekvienas įrodymas atskirai, bet jų visuma (kasacinės bylos Nr. 2K-411/2004, 2K-43/2006).
     2012-04-17 Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs visus įrodymus, nutartimi atmetė Viačeslav Jonušo apeliacinį skundą dėl 2011-10-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžio. Be to, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų ar paneigtų ginčijamo sodo sklypo priklausomybę N. Osovskajai. Apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, kad Z. Jonušienė ginčijamą sklypą gavo 1984 m., pastatė namelį, tačiau pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis Visagino savivaldybėje, s/b „Pavasaris" sklypas Nr. 29 suformuotas 1998 m. birželio 2 d. Jame esantys sodo namelis, ūkio pastatas, šiltnamis, medinis ūkinis pastatas, pastatyti laikotarpiu nuo 1999 iki 2006 metų, ir kiti statiniai, nuosavybės teise priklauso N. Osovskajai pagal 1998 m. gegužės 13 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat, dėl ginčijamo sodo sklypo buvo priimti sprendimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, šie sprendimai yra įsiteisėję.
     Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Zojos Jonušienės ir Viačeslav Jonušo skundo turinys yra iš esmės analogiškas 2012-11-06 skundo turiniui, kuris išnagrinėtas ir yra įsiteisėjęs. Naujų aplinkybių savo skunde pareiškėjai nenurodė.
     Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., 168 str.,-

n u t a r ė :

1.  Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal 2013-06-27 Zojos Jonušienės ir Viačeslav Jonušo skundą, kadangi skunde nurodytos aplinkybės apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingos ir nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
2.  Apie priimtą sprendimą pranešti Zojai Jonušienei ir Viačeslav Jonušui ir jiems išaiškinti, kad nesutikdami su priimtu sprendimu turi teisę šį sprendimą per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos apskųsti Panevėžio miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Prokuroras
Robertas DiksaПомещен: SolNet на 24/10/2013 (10286 прочтений)

"Prokuroras Robertas Diksa Nr. S-35116" | Логин/Создать Аккаунт | 0 комментариев
Порог
Спасибо за проявленный интерес


_TOGGLE Повествующие Линки
 Больше про PROKURATŪRA

Самая читаемая статья: PROKURATŪRA:
Prokuroras Robertas Diksa Nr. S-35116

_TOGGLE Article Rating
Average Score: 5
Голоса: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


_TOGGLE опции

_TOGGLE Пользователь

Добро пожаловать Анонимный

Ник
Пароль
Секретный кодСекретный код
Повторить код

Зарегистрировались:
Последний: 6wonder
Сегодня: 0
Вчера: 0
Всего: 13

Посетителей онлайн:
Пользователи: 0
Гости: 367
Всего: 367
Кто Где:
 Гости:
01: CPGNuCalendar
02: Календарь
03: Учетная запись
04: CPGNuCalendar
05: Календарь
06: Kalendorius
07: Фотогалерея
08: Фотогалерея
09: Bildergalerie
10: Фотогалерея
11: Объявления
12: Календарь
13: Учетная запись
14: Skelbimai
15: Galerii
16: CPGNuCalendar
17: Ads4u
18: Ads4u
19: Учетная запись
20: CPGNuCalendar
21: Объявления
22: Ads4u
23: Календарь
24: Skelbimai
25: Календарь
26: Kalendorius
27: Объявления
28: CPGNuCalendar
29: CPGNuCalendar
30: Календарь
31: Календарь
32: Календарь
33: Новости
34: CPGNuCalendar
35: Календарь
36: CPGNuCalendar
37: Bildergalerie
38: Kalendorius
39: Ads4u
40: Фотогалерея
41: CPGNuCalendar
42: CPGNuCalendar
43: Ads4u
44: Ads4u
45: Ads4u
46: CPGNuCalendar
47: CPGNuCalendar
48: Объявления
49: Новости
50: Ads4u
51: Skelbimai
52: CPGNuCalendar
53: Календарь
54: Ads4u
55: Ads4u
56: Календарь
57: Ads4u
58: Фотогалерея
59: Фотогалерея
60: CPGNuCalendar
61: Календарь
62: Календарь
63: Календарь
64: Календарь
65: CPGNuCalendar
66: Новости
67: Фотогалерея
68: Bildergalerie
69: Kalendorius
70: Календарь
71: Календарь
72: Календарь
73: Календарь
74: CPGNuCalendar
75: Ads4u
76: Календарь
77: Kalendorius
78: Календарь
79: CPGNuCalendar
80: Ads4u
81: CPGNuCalendar
82: CPGNuCalendar
83: Календарь
84: CPGNuCalendar
85: Календарь
86: Календарь
87: Календарь
88: Календарь
89: Календарь
90: Kalendorius
91: Календарь
92: Ads4u
93: Календарь
94: CPGNuCalendar
95: Календарь
96: Skelbimai
97: Календарь
98: Календарь
99: Календарь
100: Календарь
101: CPGNuCalendar
102: Календарь
103: Skelbimai
104: Ads4u
105: Календарь
106: Календарь
107: CPGNuCalendar
108: Календарь
109: Календарь
110: CPGNuCalendar
111: Календарь
112: CPGNuCalendar
113: Ads4u
114: Календарь
115: Календарь
116: Календарь
117: Galerie photos
118: Календарь
119: Календарь
120: Объявления
121: Архив новостей
122: Связаться с нами
123: Календарь
124: CPGNuCalendar
125: Объявления
126: Календарь
127: Ads4u
128: Объявления
129: Объявления
130: Объявления
131: Kalendorius
132: Ads4u
133: CPGNuCalendar
134: Календарь
135: Ads4u
136: Календарь
137: CPGNuCalendar
138: Календарь
139: Фотогалерея
140: Фотогалерея
141: Календарь
142: Календарь
143: Foto galerija
144: Ads4u
145: Календарь
146: CPGNuCalendar
147: CPGNuCalendar
148: CPGNuCalendar
149: Календарь
150: Календарь
151: Календарь
152: Skelbimai
153: Календарь
154: CPGNuCalendar
155: Kalendorius
156: CPGNuCalendar
157: Календарь
158: CPGNuCalendar
159: Календарь
160: Календарь
161: Календарь
162: CPGNuCalendar
163: Календарь
164: Skelbimai
165: CPGNuCalendar
166: Календарь
167: Календарь
168: Ads4u
169: CPGNuCalendar
170: Календарь
171: Kalendorius
172: Календарь
173: CPGNuCalendar
174: CPGNuCalendar
175: Объявления
176: CPGNuCalendar
177: Attēlu galerija
178: Календарь
179: Календарь
180: Kalendorius
181: Календарь
182: Календарь
183: Календарь
184: Календарь
185: Календарь
186: CPGNuCalendar
187: CPGNuCalendar
188: Фотогалерея
189: CPGNuCalendar
190: CPGNuCalendar
191: Фотогалерея
192: Календарь
193: Kalendorius
194: Календарь
195: Календарь
196: Ads4u
197: Kalendorius
198: Календарь
199: Календарь
200: CPGNuCalendar
201: CPGNuCalendar
202: Календарь
203: CPGNuCalendar
204: Календарь
205: Календарь
206: Календарь
207: Photo Gallery
208: Календарь
209: CPGNuCalendar
210: Календарь
211: Kalendorius
212: Календарь
213: Galerie photos
214: Photo Gallery
215: Календарь
216: Ads4u
217: CPGNuCalendar
218: Foto galerija
219: Фотогалерея
220: Главная
221: CPGNuCalendar
222: CPGNuCalendar
223: Календарь
224: Календарь
225: Attēlu galerija
226: Фотогалерея
227: Календарь
228: CPGNuCalendar
229: Календарь
230: Календарь
231: CPGNuCalendar
232: Календарь
233: Календарь
234: Ads4u
235: Календарь
236: Календарь
237: Календарь
238: Календарь
239: Календарь
240: Календарь
241: Galerii
242: Календарь
243: Календарь
244: CPGNuCalendar
245: CPGNuCalendar
246: Календарь
247: Календарь
248: Календарь
249: Календарь
250: Календарь
251: Календарь
252: CPGNuCalendar
253: CPGNuCalendar
254: CPGNuCalendar
255: CPGNuCalendar
256: Kalendorius
257: Attēlu galerija
258: Календарь
259: Календарь
260: Ads4u
261: Ads4u
262: Календарь
263: Календарь
264: Календарь
265: Фотогалерея
266: Календарь
267: CPGNuCalendar
268: CPGNuCalendar
269: Календарь
270: Photo Gallery
271: CPGNuCalendar
272: Календарь
273: CPGNuCalendar
274: Kalendorius
275: Календарь
276: Календарь
277: Календарь
278: CPGNuCalendar
279: Календарь
280: Календарь
281: Календарь
282: Календарь
283: CPGNuCalendar
284: Календарь
285: Календарь
286: CPGNuCalendar
287: CPGNuCalendar
288: Календарь
289: Новости
290: Календарь
291: Календарь
292: Календарь
293: CPGNuCalendar
294: Календарь
295: Kalendorius
296: Календарь
297: Ads4u
298: Календарь
299: Ads4u
300: Календарь
301: Календарь
302: CPGNuCalendar
303: Ads4u
304: Календарь
305: Календарь
306: Календарь
307: Календарь
308: Календарь
309: Календарь
310: Календарь
311: Календарь
312: Новости
313: Календарь
314: Календарь
315: Ads4u
316: Календарь
317: CPGNuCalendar
318: Объявления
319: Календарь
320: Календарь
321: Календарь
322: Ads4u
323: Календарь
324: Календарь
325: CPGNuCalendar
326: CPGNuCalendar
327: CPGNuCalendar
328: Календарь
329: CPGNuCalendar
330: CPGNuCalendar
331: Ads4u
332: Календарь
333: Фотогалерея
334: CPGNuCalendar
335: Календарь
336: Календарь
337: Ads4u
338: Фотогалерея
339: Календарь
340: Фотогалерея
341: Фотогалерея
342: Календарь
343: Календарь
344: Объявления
345: Новости
346: Календарь
347: Новости
348: CPGNuCalendar
349: Календарь
350: Календарь
351: Календарь
352: Календарь
353: Календарь
354: CPGNuCalendar
355: Community Forums
356: Календарь
357: Календарь
358: CPGNuCalendar
359: CPGNuCalendar
360: Календарь
361: Kalendorius
362: Календарь
363: CPGNuCalendar
364: Календарь
365: CPGNuCalendar
366: CPGNuCalendar
367: Календарь

Персонал Онлайн:

Весь Персонал в Оффлайн

_TOGGLE Visaginas

_TOGGLE Online Casino

_TOGGLE Опросы
Кто вообще может решать какой из TV мне смотреть?
Результаты :: Голосования

Голоса: 10
Комментарии: 0

_TOGGLE Coppermine Stats
coppermine
 Альбомы: 15
 Изображения: 560
  · Views: 20420
  · Votes: 5
  · Comments: 0

_TOGGLE Button Links


_TOGGLE SMS Credit


The logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners
We are not responsible for comments posted by our users, as they are the property of the poster
Dating My Topsites List WebCams 0
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy